Home  /  Medijska scena  /  Istraživanja

05. 05. 2014

BIRODI: Biltenizacija medija dokaz kraha medijske tranzicije

Beograd, 5.5.2014. (BIRODI, NUNS) - Dvogodišnji monitoring medija koji je na različite teme sproveo Biro za društvena istraživanja (BIRODI), kao i istraživanja koja su sprovedena sa novinarima i predstavnicima medija govore da je medijska tranzicija u ćorsokaku. Pored (auto) cenzure i tabloidizacije u Srbiji je na delu" biltenizacija" medija koju karateriše:

- Pozitvno i i ne analitičko predstavljanje državnih funkcionera i vodeći političkih partija (i do preko 80% od ukupnog vremena/prostora).

- Niska relevantnost i autonomnosti medija u kreiranju tematskog okvira koji je najčešće dirigovan programom vlade ili dominantnih političkih stranaka, dok su teme koje su relevantne za građane po strani.

- Obim i vrsta izvora i aktera u medijima stvara utisak da se radi o promociji i propagandi, a ne analitičkom i kritičkom sagledavanju kreiranja i sprovođenja vladinih politika.

- Učestali slučajevi „nestajanja" iz programskih šema retkih emisija analitičkog i kritičkog karaktera u odnosu na postojeću političku scenu.

- Nerazjašnjene vlasničke strukture u medijima i situacije oko dobijanja nacionalnih frekvencija za emitere.

Ovako opisanom stanju doprinose: pasivno postupanje mehanizama regulacije (RRA) i samoregulacije (Savet za štampu), nedovoljan uticaj strukovnih udruženja koji i pored podrške novinarske profesije ne uspevaju da se nametnu kao subjekti u procesu medijske tranzicije/reforme i odustvo efektivnog sindikalnog organizovanja koje treba da obezbedi poštovanje elementarnih prava u oblasti sveta rada što je pretpostavka za slobodan novinarski angažman.

Preporuka Biroa za društvena istraživanja je da se, umesto dosadašnjeg insistiranja na političkoj volji, koja je dokaz odustva vladavine prava i autonomnih institucija, uspostavi koalicija profesionalnih udruženja i civilnog društva kao suštinski zainteresovaniih aktera za slobodne medije, medije koji će biti „advokati javnosti" (izraz novinarke Danice Vučinić), koji „zapitkuju" i analiziraju, a ne samo informišu i promovišu.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs