Home  /  Članovi  /  Intranet

Intranet, kao integralni deo ANEM sajta, predstavlja lokalnu Internet mrežu, dostupnu isključivo članicama ANEMa. Intranet je osmišljen kao sredstvo koje olakšava, ubrzava i omogućava efikasniju komunikaciju između samih stanica, ali i bolju saradnju stanica sa Sekretarijatom i upravnim organima Asocijacije. Uz pomoć Intraneta, informisanost stanica je kvalitetnija, jer je Intranet fokusiran na ono što je za njih važno, a mogućnost da u svakom trenutku na jednom mestu imaju sve potrebne informacije, značajno pomaže stanicama u svakodnevnom radu. Imajući u vidu da ANEM okuplja više od 100 članica širom Srbije, Intranet predstavlja bitan resurs za unapređenje unutrašnjih kapaciteta Asocijacije, jer podstiče kvalitetniju komunikaciju i veću povezanost između stanica. 

Sadržaj Intraneta posebno je kreiran tako da odgovara potrebama stanica Asocijacije i, između ostalog, sadrži:

  • 1. važna dokumenta Asocijacije
  • 2. informacije o aktivnostima Asocijacije
  • 3. vesti i informacije o medijskoj sceni, sa posebnim naglaskom na vestima važnim za lokalne i regionalne stanice
  • 4. informacije o konkursima i dostupnim fondovima za finansiranje projekata
  • 5. relevantna istraživanja u oblasti medija
  • 6. informacije o novim medijima - Internet i digitalna TV/radio
  • 7. aktuelnosti iz oblasti medijske regulative
  • 8. Forum - služi za razmenu informacija, komentara i ideja, postavljanje pitanja, kao i širenje iskustava i dobrih praksi

Pristup Intranetu značajno je olakšan novim dizajnom web sajta ANEMa - dovoljno je da ovlašćeni korisnici, u polje jasno označeno na desnoj strani menija, upišu svoje korisničko ime i lozinku i da uspešno i sa zadovoljstvom koriste prednosti, koje pruža ANEM Intranet!   

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs