Home  /  Medijska scena  /  Istraživanja

15. 05. 2009

Invalidnost u štampi

Invalidnost u štampi: Istraživanje o tome kako su invalidnost i osobe sa invaliditetom prikazani u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji u 2006. godini'

U okviru Inicijative za praćenje tematike invalidnosti, Handicap International je objavio istraživanje "Invalidnost u štampi: Istraživanje o tome kako su invalidnost i osobe sa invaliditetom prikazani u štampanim medijima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji u 2006. godini". Ovaj radni dokument će pokušati da prikaže osnovne trendove u prikazivanju invalidnosti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji kako bi se podstakla debata izmedju zagovornika pitanja invalidnosti i predstavnika medija za pronalaženje najboljeg načina uzajamne saradnje u cilju menjanja načina izveštavanja o invalidnosti sa negativnog portretisanja koje stigmatizuje osobe sa invaliditetom ka izveštavanju koje će raditi na normalizovanju pitanja invalidnosti na pozitivan način.

Tokom 2008. godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu pod administrativnom upravom UN-a će se održati lokalne radionice koje ce okupiti aktiviste pokreta osoba sa invaliditetom i medijske stručnjake koji će koristiti ovaj radni dokument kao polaznu tačku za pronalaženje načina za zajednički rad. Cilj ovih radionica je dvostruk: podići svest medijskih stručnjaka o invalidnosti sa stanovišta ljudskih prava i shvatiti kako zagovornici pitanja invalidnosti mogu efikasnije sarađivati sa medijima kako bi im preneli poruku.

Pored razmene neophodnih veština i znanja, organizatori se nadaju da će formirati platformu za diskusiju i stvaranje mreže između aktivista organizacija osoba sa invaliditetom i medijskih stručnjaka na području jugo-istočne Evrope.

Preuzmite dokument Invalidnost u štampi

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs