Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Projekat "Premošćavanje razlika"

11. 04. 2012

Konferencija za novinare – predstavljanje ANEMovih serijala “Povezivanje”

Na konferenciji za novinare, održanoj 11. aprila 2012. u beogradskom Medija centru, ANEM je predstavio i najavio početak emitovanja ANEM-ovih novih TV i radio serijala „Povezivanje" o  kulturnim različitostima etničkih manjina, koji su proizvedeni u okviru ANEM-ovog projekta "Premošćavanje razlika". Na događaju su govorili Saša Mirković (predsednik ANEM-a), Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji je ANEM-ov partner na projektu (rukovoditeljka istraživačkog tima projekta), Ana Stjepanović (asistent urednika serijala „Povezivanje"), Sandra Mandić (TV novinarka serijala), Oliver Trajković i Predrag Žambok (radijski novinari serijala). Događaju je prisustvovalo preko 20 novinara, predstavnika nevladinog i donatorskog sektora i državnih institucija.

Na početku konferencije prisutnima se obratio predsednik ANEMa Saša Mirković, koji je predstavio projekat "Premošćavanje razlika" i dao osnovne informacije o serijalima "Povezivanje": serijali sadrže po 10 radio i TV programa o ukupno 10 etničkih manjina; programi su se snimali na 15 lokacija. U produkcijski rad bilo je uključeno ukupno 17 novinara i dopisnika. Posebno je istakao važnost edukativne komponente projekta, jer su novinari ANEM-ovih radio stanica imali priliku da učestvuju u produkciji emisija uz mentorstvo iskusnih kolega iz produkcijske kuće A-Media. On je najavio emitovanje 10 radio i 10 TV programa na ANEMovim stanicama širom Srbije, istakavši veliku zainteresovanost za emitovanje ovog serijala kao vrste predaha od političkih tema kojima trenutno programi medija obiluju zbog predizborne kampanje.

Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, ukratko je predstavila istraživanje koje je sproveo njen istraživački tim u okviru ovog projekta. Naime, ovo istraživanje je sprovedeno u cilju utvrđivanja kako su manjine predstavljene u medijima, a kako mediji, novinari i publika zajedno učestvuju u procesu proizvodnje dominantnih predstava o etničkim manjinama. Ona je objasnila kako je istraživanje urađeno: kroz kvantitativno i kvalitativno istraživanje, analizirana je programska ponuda ANEMovih stanica, a kroz fokusgrupno istraživanje - način na koji se novinari i publika odnose prema predstavljanju etničkih zajednica u medijima. Prof. Milivojević izdvojila je nekoliko zaključaka istraživanja: prema ovom istraživanju, manjine nisu dovoljno vidjljive u našim medijima, a kada su vidljive ni profesionalci, ni publika nisu zadovoljni načinom izveštavanja. Istraživanje je pokazalo da postoji direktna veza između teritorijalne rasprostranjenosti stanovništva i načina na koji je raznovrsnost stanovništva prikazana u medijima. Tako, u centralnoj Srbiji takvih programa je manje, iako bi publika iz ovog dela Srbije volela da vidi raznovrsne i kreativne programe o etničkim manjinama. Ona je izdvojila i to da je većina medijskih projekata čiji je cilj izveštavanje o etničkim manjinama finansirana projektno kroz konkurse ili direktno finansiranje od strane lokalnih samouprava, a da stanice ne ulažu samostalno u proizvodnju ovakvih programa kao deo njihove redovne produkcije. Ona je istakla i to da ne postoje dvojezični programi ili titlovani programi, a da se programi o etničkim manjinama često izdvajaju u posebne programske blokove, što dovodi do fragmentizovanja publike. S obzirom da je najčešći oblik izveštavanja medija o etničkim manjinama ili povodom neke konfliktne situacije ili je u pitanju "folklorno" izveštavanje, i novinari i publika imaju utisak da se o etničkim manjinama izveštava stereotipno ili negativno-konfliktno. Ona je istakla da je u našem društvu tretman različitosti osetljiva tema u javnom govoru, a da ne postoji ozbiljan napor da se kreira okruženje u kome se neguje bogatstvo različitosti. Zbog toga, ona smatra da je bilo važno što su rezultati ovog istraživanja bili osnova prilikom snimanja serijala "Povezivanje", kako bi se raznovrsnost predstavila u pozitivnom svetlu i promovisala tolerancija.

Ana Stjepanović, asistentkinja urednika serijala, je potvrdila da je važno to što je istraživanje bilo polazna tačka za rad produkcijskog tima, jer im je ono poslužilo kao uvid u predstavu o tome kako se mediji bave etničkim manjinama da bi se u proizvodnji ovog serijala temama pristupilo na drugačiji način. Ona je rekla da je serijal, na osnovu preporuka istraživačkog tima, obuhvatio priče o ukupno 10 manjinskih grupa (Mađari, Albanci, Bošnjaci, Romi, Hrvati, Slovaci, Vlasi, Bugari, Jugosloveni i Kinezi). Snimalo se u multietničkim sredinama širom Srbije, a glavni junaci emisija su obični ljudi koji su pričali o svojim međusobnim odnosima, svakodnevnom životu i vezama koje stvaraju. Razgovarano je sa više od 80 različitih sagovornika a njihove priče svedoče o tome kako razlike povezuju i čine život ljudi kvalitetnijim.  

Sandra Mandić, TV novinarka serijala, govorila je o svojim iskustvima na radu na TV emisijama i saradnji sa kolegama koji su radili radio emisije. Ona je istakla da je ovaj serijal poseban po svom drugačijem pristupu od uobičajene novinarske forme, jer je umesto vođenja uobičajenog novinarskog intervjua, sagovornicima data mogućnost da pričaju svoju priču dajući pravi doživljaj iskustva života u multietničkoj sredini i to onako kako im je najugodnije, što je uključilo i  mogućnost da pričaju na svom jeziku. Ona je istakla da je zanimljivo to što je, iako se različitosti u medijima potenciraju kao negativna stvar i nešto što treba izbegavati, rad na ovim emisijama pokazao kako ljudi u multietničkim sredinama upravo u razlikama pronalaze bogatstvo svog društva. Na kraju, ona je napomenula da je učešće u ovom projektu bilo veoma edukativno i za novinare i za sagovornike koji su učestvovali u serijalu i da očekuje da će isto tako biti i za njegove gledaoce i slušaoce.

Predrag Žambok, novinar Radio Ozona iz Sremske Mitrovice, govorio je o svom iskustvu u radu na radio emisiji koja govori o mešovitim brakovima u Sremu. On je rekao da su priče o Sremu i o mešovitim brakovima fascinantne priče u kojima se pokazuje da ljudi ne mogu da žive drugačije nego u toj različitosti u kojoj se pronalaze i da ne znaju kako bi živeli da nije tako. Žambok je naveo da mu je na terenu mentorski rad pomogao da pristupi sagovornicima tako da se oni osećaju slobodno da otvoreno razgovaraju o svojoj porodičnoj svakodnevnici.

Oliver Trajković, novinar radija Ema iz Bujanovca, izrazio je svoje veliko zadovoljstvo što učestvuje u ovom projektu, jer je to bila prilika da se iz malih multi-etničkih sredina širom Srbije čuju lepe priče o životu, saradnji i međusobnoj podršci ljudi koji pripadaju različitim etničkim grupama. Dolazeći iz sredine koju javnost obično vezuje za  međuetničke sukobe, Trajković je istakao da je veoma važno da se promovišu pozitivni primeri saradnje u ovakvim sredinama, a upravo takva je priča o poslovnoj saradnji Srbina i Albanca o kojoj je on snimio radio emisiju. Takođe se zahvalio na podršci produkcijskog tima i dobroj organizaciji koja je omogućila da rad bude kvalitetan i uspešno i na vreme obavljen.

Ovom konferencijom, ANEM je želeo da skrene pažnju javnosti na teme kojima se ovi serijali bave i da zainteresuje slušaoce i gledaoce da prate ovaj serijal, svakog radnog dana u periodu od 16. aprila do 27. aprila (na ANEM-ovim radio stanicama) i od 7. maja do 18. maja (na ANEM-ovim TV stanicama).

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat "Podrška civilnom društvu" kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizuje GOPA Consultants. 

 

Sadržaj ovog prikaza je isključivo odgovornost ANEMa i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Foto: MC Beograd

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs