04. 05. 2015

Strategija finansijskih istraga - nedovoljno detaljna i nedovoljno obuhvatna

4.5.2015. (Transparentnost Srbija) - Nakon nacrta, Ministarstvo pravde je promovisalo i predlog Strategije finansijskih istraga (sada pod nazivom "Strategija istraga finansijskog kriminala") i najavilo skoro usvajanje ovog akta. 

Glavni nedostaci su ostali isti, kao i u prvom nacrtu. Pre svega, bez odgovora je ostalo pitanje koje smo postavili i u komentarima na prvu verziju i na javnoj raspravi - zbog čega se strategija donosi samo na dvogodišnji period (kraći od svih drugih strateških akata), pri čemu je prva od te dve godine, već uveliko u toku.

Ova verzija je bolja od prethodne utoliko što precizira pojmove koji se koriste, ali i u tom poslu je trebalo otići korak dalje. Tako se iz aktuelne verzije ne vidi jasno kako će biti podeljena nadležnost za sprovođenje istraga finansijskog kriminala nakon donošenja ove strategije i izmena zakona. U nekim delovima je takođe došlo do jezičkih poboljšanja (npr. sada se predviđa imenovanje "službenika za vezu", umesto "oficira").

Strategija inače predviđa uvođenje profesije "finansijskih forenzičara" i obuku o finansijskoj forenzici za zaposlene u tužilaštvima, policiji i drugim organima.

Za "udarne grupe" znamo da će im rukovodioti javni tužilac, da će članovi biti policijski službenici i službenici drugih državnih organa, da će biti pripremljena metodologija za njihovo formiranje i rad. Međutim, još uvek nema jasnog odgovora na pitanje o zakonskom osnovu za njihov rad, i sa tim u vezi, lanac odgovornosti i komandovanja.

Ova Strategija daje određene preporuke za javne tužioce. U pitanju su nesumnjivo korisne aktivnosti - da tužioci koriste javno dostupne informacije (internet i mediji) i da koriste javno dostupne nacionalne i međunarodne baze podataka za analizu. Problem je u tome što tužioci i sada mogu da koriste ove podatke, ali nemaju obavezu da to čine. Zbog toga, ako se želi veća proakivnost ali i odgovornost tužilaca, potrebno je uspostaviti zakonske obaveze vršenja određenih provera, ali i obezbediti realne uslove za takvo postupanje tužilaca (odgovarajući broj zamenika u najviše opterećenim tužilaštvima).

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs