Home  /  Medijska scena  /  U fokusu

02. 03. 2005

MONITORING ŠTAMPANIH MEDIJA

Izveštaj će biti predstavljen u ponedeljak, 4. aprila, u 12 časova , u Medija centru. O tome koliko su u štampanim medijima poštovani etički i profesionalni principi koji ...

[detaljnije]

25. 11. 2002

Sporazum o predstavljanju kandidata tokom predizborne kampanje za redovne izbore za Predsednika Republike Srbije u programima Radio Televizije Srbije

Na osnovu člana 1. Zakona o izboru predsednika Republike ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 79/92 i 73/02) i člana 51. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik ...

[detaljnije]

26. 10. 2002

Izbori i obaveze medija

Zakon o izboru narodnih poslanika, u VII odeljku pod nazivom: Predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, ovu oblast reguliše na sledeći način: Član ...

[detaljnije]

05. 04. 2001

Zakon o radio-difuziji u skupštini najkasnije do 7. juna

Zakon o radio-difuziji konačno će se naći na dnevnom redu Narodne Skupštine u prvoj nedelji juna, rekao je u sredu na sastanku parlamentaraca i predstavnika medija Ivan Andrić ...

[detaljnije]

05. 02. 2000

Nacrt zakona o oglašavanju

5. Javnost rada Agencije i sudska kontrolau ovom delu obuhvaćeno je sledeće:1. Javnost rada2. Sudska kontrolaIII. DOZVOLA ZA EMITOVANJE PROGRAMA1. Pojam dozvole i imaoci dozvoleu ...

[detaljnije]

20. 10. 1998

Zakon o javnom informisanju

Na osnovu clana 83. tacka 3. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU Proglašava se Zakon o javnom informisanju, oji je donela ...

[detaljnije]

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs