Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

07. 07. 2002

Održana godišnja Skupština ANEM-a

BEOGRAD, 7. jul 2002. - Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) održala je u Beogradu 5. i 6. jula Skupštinu članova Asocijacije. Tom prilikom izražen je najoštriji protest povodom novog Predloga Zakona o radiodifuziji zbog ozbiljnog narušavanja osnovnog koncepta ovog zakonskog teksta, odnosno omogućavanja preteranog uticaja državnih organa na sastav Saveta Agencije za radiodifuziju. ANEM je uputio Odboru za kulturu i informisanje Narodne Skupštine Republike Srbije Amandman čijim usvajanjem se postiže balans između članova Saveta koje predlažu organi državne vlasti i ostalih.

U obrazloženju, ANEM skreće pažnju da postojeće rešenje predviđa da jednog od članova Saveta Agencije za radiodifuziju predlaže Narodna Skupština Republike Srbije koja, inače, bira svih 9 članova Saveta, a u ovom slučaju treba i sama sebi da predloži dva kandidata a onda izabere jednog od njih?! Činjenicom da Narodna skupština i predlaže i vrši izbor, prenaglašava se uloga organa državne vlasti u izboru članova Saveta, a time dovodi u pitanje nezavisnost od centara moći, što je jedan od evropskih standarda u ovoj oblasti.

U isto vreme, kao predlagač kandidata za jednog člana Saveta Agencije predviđena su - udruženja radiodifuznih javnih glasila, udruženja novinara, profesionalna udruženja filmskih i dramskih umetnika i profesionalna udruženja kompozitora u Republici Srbiji. Pored činjenice da bi usvajanje ovakvog predloga nepotrebno odužilo vreme za konstituisanje Saveta Agencije, ANEM predlaže da se razdvoje asocijacije elektronskih medija i novinara, s jedne, i profesionalne asocijacije dramskih i muzičkih umetnika, s druge strane, i da onda svaka od njih predlaže kandidate za po jednog člana iz svojih kategorija. U obrazloženju ovog Amandmana ističe se da će tako profesionalne umetničke asocijacije biti u mogućnosti da predlože kandidate koji su najbolje kvalifikovani da procenjuju programske sadržaje emitera, a asocijacije - one kandidate koji imaju stručna znanja u oblasti radiodifuzije i moralni kredibilitet u pogledu nepristrasne primene svojih znanja.

Skupština ANEM-a jednoglasno je potvrdila odluku Upravnog odbora ovog Udruženja od dana 25.06.2002. godine, o isključenju JRDNP "Jasenica" iz članstva zbog nastalih promena uređivačke politike, usled kojih JRDNP "Jasenica" više ne ispunjava kriterijum afirmacije slobodnog, nezavisnog i profesionalnog rada koji je jedan od osnovnih ciljeva ANEM-a, niti ostvaruje adekvatnu poslovnu saradnju sa drugim članicama, što čini grubo kršenje Pravilnika o radu Udruženja - Kodeksa ANEM-a.

Jedan od zaključaka Skupštine ANEM-a bio je zalaganje za hitno donošenje regulative koja bi javnim preduzećima omogućila privatizaciju što je jedan od neophodnih uslova da se izbegnu pritisci lokalne vlasti i moguća ucena.

Pošto se u nekim slučajevima politički pritisak na profesionalce u medijima završava otpuštanjem neistomišljenika, Skupština ANEM-a donela je odluku da formira Fond solidarnosti za pomoć licima koja ostaju bez posla.

Veran Matić

predsednik ANEM-a

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs