Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

07. 08. 2002

SUD LEČI DUŠEVNE BOLOVE

BEOGRAD, 7. avgust 2002 - Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) u svom današnjem saopštenju najoštrije je protestovala povodom sudske presude donete po tužbi bivšeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije, književnika Dobrice Ćosića, kojom su izdavač i glavni i odgovorni urednik dnevnika "Danas" obavezani da na ime naknade nematerijalne štete plate iznos od 300.000 dinara.

Preduzece DAN GRAF d.o.o., izdavač, i Grujica Spasović, glavni i odgovorni urednik lista "Danas", dobili su presudu Trećeg opštinskog suda u Beogradu po kojoj treba da na ime naknade nematerijalne štete izazvane duševnim bolovima koje je Dobrici Ćosiću naneo izveštaj Milana Čolića sa slavističkog skupa u Sankt Peterburgu, a koji je "Danas" objavio u svom dvobroju od 6-7. oktobra prošle godine, i u kojem se navodi da je Ćosić kao predsednik SRJ naredio granatiranje Vukovara, isplate iznos od 300.000 dinara, po želji Dobrice Ćosića na račun Udruženja boraca rata od 1990. godine, a za decu poginulih boraca. Presudu je donelo tročlano sudsko veće kome je predsedavala sudija Vera Mušović.

ANEM je u saopštenju naveo da je nesporno da je "Danas" objavivši sporni tekst napravio krajnje ozbiljan profesionalni propust, budući da Dobrica Ćosić u vreme Vukovarske operacije nije obavljao nijednu političku funkciju, a ponajmanje funkciju predsednika SRJ. Takođe je, međutim, nesporno da je "Danas" sporni tekst objavio kao autorski tekst - izveštaj sa jednog naučnog skupa, bez redakcijskog stava ili komentara, kao i da je objavio Ćosićev demanti čim ga je primio, pruživši tako i njemu adekvatnu priliku da pobije navode iz teksta.

ANEM je u svom saopštenju istakao da, kako su i dostojanstvo ličnosti ali i sloboda štampe i javnog obaveštavanja ustavom i međunarodnim normama zajamčena prava, sudovi koji odlučuju u slučajevima u kojima dolazi do konkurencije ovih prava moraju odlučivati rukovodeći se pre svega načelima pravičnosti, nepristrasnosti i objektivnosti. Sudovi moraju voditi računa o tome da previsoko određene naknade nematerijalne štete stvaraju opasnost od autocenzure, te tako dolazi do ugrožavanja drugog temeljnog ljudskog prava, slobode štampe i javnog obaveštavanja. Sudovi, dalje, moraju voditi računa i o tome da su političari - a tekst u listu "Danas" odnosio se na Dobricu Ćosića kao predsednika države a ne kao privatno lice - po samoj prirodi javne funkcije koju vrše, dužni da imaju viši prag tolerancije. Bilo bi izuzetno opasno da praksa traženja visokih novčanih naknada za "duševne boli" - u potpunom neskladu sa ekonomskom situacijom u društvu - od kojih su političari oboleli u susednoj Hrvatskoj, sada pređe i u Srbiju. Zato je u situaciji kada još uvek nemamo novi Zakon o javnom informisanju koji bi ovu oblast trebalo detaljnije da reguliše, još važnija uloga sudova, koji bi morali sa mnogo više pažnje da odmere svoje odluke, uzimajući u obzir i to kakve mogu biti posledice tih odluka po važne društvene interese.

Veran Matić,
predsednik ANEM-a

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs