Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

02. 07. 2002

Povodom saopštenja Nove demokratije

BEOGRAD, 2. 7. 2002. - Povodom saopštenja Nove demokratije kojim ova stranka reaguje na jučerašnje saopštenje ANEM-a opisujući ga kao "napad na Novu demokratiju zbog njenih predloga amandmana na Zakon o radio-difuziji", ANEM želi da ukaže na to da je u svom saopštenju protestovao povodom odluke Vlade Srbije da povuče iz skupštinske procedure Predlog Zakona o radio-difuziji.

ANEM podseća javnost na to da je Vlada Republike Srbije 4. aprila ove godine podnela Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog Zakona o radio-difuziji, predlažući Skupštini da ga uzme u pretres po hitnom postupku. Predlog je, u ime Republičke vlade, potpisao njen potpredsednik, a predsednik Nove demokratije, gospodin Dušan Mihajlović. ANEM je ovu odluku Vlade Republike Srbije pozdravio.

Početkom juna, međutim, Dragana Jovanović, portparol Nove demokratije, izjavila je da Predlog Zakona o radio-difuziji, koji je predsednik Nove demokratije potpisao i poslao ga Skupštini na usvajanje po hitnom postupku, ima "ozbiljne nedostatke", i najavila je da će ta stranka predložiti republičkoj vladi da Zakon povuče iz procedure.

Portparol Nove demokratije istakla je tada da se zamerke ove stranke odnose na način izbora Saveta Republičke radio-difuzne agencije, finansiranje javnog radio-difuznog servisa iz pretplate, kao i na pojedine odredbe kojima se ograničava mogućnost osnivanja radio i TV stanica. "Zašto smo mi kao političke stranke loši, pa ne možemo, a nevladine organizacije mogu", upitala se portparol Nove demokratije. "Mogu NVO da osnivaju medije, mogu grupe građana, verske zajednice, ali ne mogu političke stranke. Ne pristajemo na kvalifikaciju da smo mi ružni, prljavi, zli, a da svi koji imaju atribute NVO i nisu politički orijentisani, imaju neki primat."

Značajnu odredbu Predloga kojom je predviđeno da se prilikom dodele frekvencija uzima u obzir i doprinos u razvoju demokratskih odnosa i pluralizma mišljenja, te podizanja opšteg kulturnog i obrazovnog nivoa, koja predstavlja raskid sa prethodnom praksom dodeljivanja frekvencija po kriterijumima politickog podaništva, predstavnik Nove demokratije u Odboru za informisanje Skupštine Srbije Boško Ničić juče je opisao kao "uvođenje kategorije moralno-političke podobnosti" prilikom dodele frekvencija, iz čega proizlazi da se Nova demokratija zapravo zalaže za zadržavanje privilegija stečenih u vreme prethodnog režima.

ANEM veruje da je Vlada povukla Predlog zbog nespremnosti dela vladajuće koalicije da istinski demokratizuje oblast elektronskih medija u skladu s važećim standardima u Evropi, jer su zabeležena i pozitivna zalaganja drugog potpredsednika Vlade Žarka Koraća da se upravo ovakav tekst Zakona usvoji. Amandmani koje je na Predlog, izmedu ostalih, podnela i Nova demokratija, iskorišćeni su samo kao povod za povlačenje Predloga iz procedure.

Činjenica da se predloženim amandmanima Nove Demokratije dira u srž opredeljenja iz Predloga da se državna radio-televizija transformiše u javni servis, a da se načinom izbora Saveta Republičke radio-difuzne agencije obezbedi istinska nezavisnost tog tela ne može se sakriti pozivanjem na kombinaciju iskustava Francuske, Ukrajine ili nekih drugih evropskih zemalja.

Ako je Predlogom predviđeno da članove Saveta Republičke radio-difuzne Agencije bira Skupština, ali da ona u svom izboru bude vezana predlozima ovlašcenih predlagača, jednog širokog i raznovrsnog kruga od 15 subjekata, koji upravo tom širinom i raznovrsnošću treba da predstavljaju različite društvene interese, a Nova demokratija predlaže da predlagači budu predsednik republike, Vlada i poslaničke grupe u Skupštini, onda je jasno da je cilj Nove demokratije da pojača političku kontrolu nad Savetom Agencije, pa samim tim, imajući u vidu i nadležnosti Saveta, nad medijima.

ANEM će se i dalje zalagati za novo medijsko zakonodavstvo u Srbiji, koje ce medije efikasno štititi od pokušaja političkih uticaja na njihov rad.

Veran Matić,
predsednik ANEM-a

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs