Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

30. 09. 2015

ŠEZDESET PRVI MONITORING IZVEŠTAJ ANEMA

JUN 2015 - MEDIJSKA SCENA SRBIJE

Sloboda izražavanja - U junu 2015. godine novinari i mediji su bili izloženi različitim pritiscima i pretnjama, između ostalih: specijalizovani časopis „Vrele gume" - od strane oglašivača; informativni portal Zaječar Online - od strane NN lica; dnevni list „Kurir" - od strane političara. Obrađujući ta 3 odabrana slučaja, autori Izveštaja ukazuju i na posledice takvog odnosa prema medijima i novinarima na njihov položaj i rad. Pitanje ekonomskih i socijalnih prava novinara bilo je takođe aktuelno u ovom periodu, povodom otpuštanja većeg broja novinara zaposlenih u velikoj izdavačkoj kući Ringier Axel Springer Srbija - taj slučaj je analiziran u Izveštaju. Od sudskih postupaka u Izveštaju je analizirana presuda Višeg suda u Beogradu u krivičnom postupku protiv Radovana Krčmarevića i Bojana Krčmarevića, iz Lazarevca, zbog neovlašćenog emitovanja „piratskog" radija „Raka Ešinger"; povodom tog slučaja, autori Izveštaja ukazuju na štetne posledice višegodišnjeg, nerešenog problema „piraterije" u oblasti elektronskih medija.

U delu Izveštaja koji se odnosi na implementaciju postojećih zakona autori se bave primenom Zakona o elektronskim medijima, a predmet analize su: saglasnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM) za objedinjavanje vlasništva dve televizije sa nacionalnim dozvolama - TV Prva i TV B92, a posebno, saopštenje REM-a tim povodom; pitanje finansiranja REM-a, a povodom uplate njegovog suficita iz 2014. godine u republički budžet; nacrti dva podzakonska akta REM-a, kojima se bliže uređuju pitanje sopstvene produkcije i pitanje udela evropskih audio-vizuelnih dela u programima domaćih pružalaca medijske usluge.

Usvajanje novih zakona - Autori Izveštaja se bave izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima, uzrocima i pravnim posledicama tih izmena.

Rad nadležnih tela, organa i organizacija - rad Regulatornog tela za elektronske medije (REM) - predmet analize su izveštaji REM-a o ispunjavanju programskih i zakonskih obaveza RTS-a i RTV-a, kao i komercijalnih emitera, tokom prošle godine (do stupanja na snagu novih medijskih zakona); posebno je razmatrana odluka REM-a, kojom je dao saglasnost za nastavak emitovanja programa kulturno-informativnih centara i posle 1. jula 2015; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - povodom odobrenja, izdatog od Ministarstva, za socijalne programe zaposlenih u 13 medija koji su u procesu privatizacije, autori Izveštaja ukazuju na  posledice izostanka regulacije socijalne komponente privatizacije medija u medijskim zakonima.

Proces digitalizacije - Autori se bave izazovima koje je proces digitalizacije, završen u ovom periodu, postavio pred televizije.

Proces privatizacije - Autori objašnjavaju faze u postupku privatizacije nakon raspisivanja javnog poziva za prodaju medija, i ukazuju na dva specifična slučaja u oblasti privatizacije medija.

U Zaključku Izveštaja, sumirajući svoje nalaze o dešavanjima na srpskoj medijskoj sceni u junu 2015. godine, autori ukazuju na ono što je bilo karakteristično u tom periodu i na ono što je potrebno preduzeti u narednom, radi nastavka procesa medijskih reformi.

Šezdeset prvi Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

 

Izradu ovog Izvestaja podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njemu nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja.     

I SLOBODA IZRAŽAVANJA
II MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA
III MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA
IV MONITORING RADA NADLEŽNIH TELA, ORGANA i organizacija
V PROCES DIGITALIZACIJE
VI PROCES PRIVATIZACIJE
VII ZAKLJUČAK
OVDE PREUZMITE CEO IZVEŠTAJ.

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs