Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

29. 11. 2013

ČETRDESET DEVETI MONITORING IZVEŠTAJ ANEMA

MEDIJSKA SCENA SRBIJE U OKTOBRU 2013.

Oktobar su obeležile personalne promene u nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja - imenovanje novog pomoćnika ministra zaduženog za medije, koje predstavlja svojevrsno priznanje aktuelne vlasti svemu onome što je za promociju medijskih reformi u Srbiji učinila medijska zajednica, dok je sve ostalo bilo po starom, uključujući i odnos vlasti prema medijskim reformama - privrženost reformama na rečima, ali ne i na delima. Ovako autori u Zaključku Izveštaja ocenjuju situaciju u medijskom sektoru u ovom periodu.

Sloboda izražavanja - Pretnje i pritisci - Autori analiziraju tri slučaja: pretnje, otkaz i diskriminaciju kojima je bio izložen dopisnik „Blica" iz Aleksandrovca zbog izveštavanja o brojnim malverzacijama lokalne vlasti u Župi; sporne izjave potpredsednika Vlade Srbije i predsednika SNS-a o navodnoj pristrasnosti i neizbalansiranosti programa vojvođanskog Javnog servisa tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Vrbasu; najavu gradonačelnice Smedereva da će grad podneti tužbe protiv svih novinara koji su pisali o epidemiji u tom gradu u vreme manifestacije „Smederevska jesen". U svakom od ovih slučajeva autori ukazuju o kojim povredama prava i sloboda novinara/medija je reč. U delu Sudski postupci autori se bave postupkom pred Višim sudom u Zrenjaninu po tužbi za naknadu štete koju je potpredsednik Skupštine Vojvodine Milivoje Vrebalov podneo protiv novinarke i glavnе urednicе „Novobečejskog informatora" Nevenе Subotić, povodom njenog teksta o primanjima Vrebalova; autori se bave i presudom Apelacionog suda u Beogradu u krivičnom postupku koji novinarka i urednica „Insajdera" Brankica Stanković vodi protiv navijača fudbalskog kluba „Partizan" zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti pretnjama koje su joj uputili tokom fudbalske utakmice Partizan - Šahtjor 2009. godine.

U delu Izveštaja - Monitoring implementacije postojećih propisa, autori se bave Zakonom o radiodifuziji, odnosno raspisivanjem novog konkursa RRA za izdavanje dozvole za emitovanje TV programa sa nacionalnom pokrivenošću, i ukazuju na materijalne nedostatke i kršenje procedure u ovom slučaju.

U delu Izveštaja - Monitoring procesa usvajanja novih zakona, autori se bave kontroverzama koje su izazvali Nacrt zakona o javnim medijskim servisima i Nacrt zakona o elektronskim medijima, kao i javnom raspravom o ovim nacrtima. Autori takođe ukazuju na razloge zbog kojih je važno da  Zakon o javnom informisanju i medijima, koji je odavno prošao javnu raspravu, bude usvojen do kraja ove godine.

Monitoring rada nadležnih organa - Rad regulatornih tela - Autori analiziraju Izveštaj RRA „Zaštita dece i omladine i označavanje programskih sadržaja kod nacionalnih emitera", kao i mere za koje je u zaključku Izveštaja navedeno da ih treba doneti da bi se uočeni nedostaci u ovoj oblasti ispravili - autori ukazuju na opasnost od preregulacije i konfuzije koje bi neke od tih mera mogle izazvati u praksi; autori analiziraju i dva interesantna slučaja koje je razmatrala Komisija za žalbe Saveta za štampu a odnose se na pitanje prava na privatnost javnih ličnosti/nosilaca javnih funkcija i povrede tog prava u medijskom izveštavanju. Rad državnih organa - Autori razmatraju personalne promene u sektoru za medije Ministarstva kulture i informisanja i zadatke i izazove s kojima je suočen novi pomoćnik ministra zadužen za medije; autori su se bavili i radom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa njegovom reakcijom na dopis MUP-a kojim je to ministarstvo sve informacije i podatke o eksplanatornom skriningu za pregovaračko poglavlje 24 označilo kao „službenu tajnu" u narednih godinu dana, navodeći da se kao takvi ne smeju činiti dostupnim sredstvima javnog informisanja i trećim licima i pravdajući sve to navodnim zahtevom Evropske komisije.

Proces digitalizacije - Autori se bave usvojenim Pravilnikom o utvrđivanju Plana raspodele radiofrekvencija/lokacija, razlozima i posledicama kašnjenja njegovog donošenja, kao i značajem Plana raspodele za ubrzanje procesa digitalizacije, ali ukazuju i na druge uslove koji moraju biti zadovoljeni da bi taj proces bio okončan u najavljenim rokovima.

Proces privatizacije - Autori ukazuju na uzroke i ozbiljne posledice odlaganja završetka privatizacije medija na opstanak lokalnih i regionalnih medija.

Četrdeset deveti Monitoring Izveštaj uradio je stručni tim Pravnog odeljenja ANEM-a, advokatske kancelarije „Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

 

Slika1
Slika
Slika
Realizaciju ovog projekta, finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

 

 

http://serbia.nlembassy.org/ 

Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Slika2
Slika2
Slika2
Realizaciju ovog projekta, finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Sekcija SLOBODA IZRAŽAVANJA ovde
Sekcija MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA ovde
Sekcija PROCES DIGITALIZACIJE ovde
Sekcija PROCES PRIVATIZACIJE ovde
Sekcija ZAKLJUČAK ovde
CEO IZVEŠTAJ možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs