Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

28. 06. 2013

OSMA MONITORING PUBLIKACIJA ANEMA

 

 

 

 

Osmi broj specijalizovane publikacije ANEM-a "Pravni monitoring medijske scene u Srbiji"

 

 

 

Osmi put u protekle četiri godine, koliko sa svojim pravnim timom sprovodi pravni monitoring srpske medijske scene, ANEM pruža priliku zainteresovanoj javnosti da kroz kvalitetne stručne tekstove u Monitoring Publikaciji više sazna o pojedinim pitanjima od značaja za medijsku situaciju u Srbiji i da ih bolje razume.

Sadržaj OSME Monitoring Publikacije:

  • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u prvih 6 meseci 2013. g. i kratkim prikazom sadržaja Publikacije),

četiri stručna autorska teksta:

  • Zašto još nema medijske reforme u Srbiji - autorka: Kruna Savović, advokat (koliko dugo traje medijska reforma u Srbiji i koji su razlozi njenog neuspeha);
  • Kontrola državne pomoći i medijske reforme u Srbiji - autor: Slobodan Kremenjak, advokat (učešće i uticaj državne pomoći na medijski sektor; na šta se Srbija obavezala Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju; šta je državna pomoć; u kojim slučajevima je dozvoljena, a u kojim može biti dozvoljena; zbog čega državna pomoć medijima može biti dozvoljena; kako Medijska strategija uređuje sistem dodele državne pomoći medijima; šta je sve potrebno da bi taj sistem funkcionisao i zašto je to važno);
  • Sloboda izražavanja - autor: Saša Janković, Zaštitnik građana Republike Srbije (kako Ustav Srbije i međunarodno pravo definišu slobodu izražavanja; šta je suština slobode izražavanja; koji su njeni elementi; uslovi za ograničenje ove slobode);
  • Medijska pismenost kao društvena strategija - autor: Doc. dr Boban Tomić (šta je medijska pismenost i zašto je ona važna za razvoj društva; zbog čega i mediji i publika treba da budu medijski pismeni; medijsko obrazovanje kao preduslov za postojanje medijski pismenog društva);

i peti tekst,

  • Evropski sud za ljudska prava, Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu ovog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: prva se odnosi na povredu slobode širenja informacija presudom u krivičnom postupku zbog obelodanjivanja javnosti slučajeva nelegalnih prisluškivanja telefonskih razgovora, a druga, na povredu slobode izražavanja privremenim sudskim nalogom za blokiranje Internet stranice obuhvaćene krivičnim postupkom koji je imao za posledicu uzgredno blokiranje pristupa drugim Internet stranicama i Internet stranicama koje pružaju uslugu hostinga.

Realizaciju ove Publikacije, finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Holandije.

 

 

http://serbia.nlembassy.org/

Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Ambasade Kraljevine Holandije.

Realizaciju ove Publikacije, finansijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

 

Izneti stavovi pripadaju isključivo autorima i ne moraju predstavljati zvaničan stav Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Integralnu verziju osmog broja dvojezične Monitoring Publikacije možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs