Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

27. 07. 2012

Trideset četvrti monitoring izveštaj

U junu 2012. godine, prema nalazu monitoring tima, medijska scena Srbije je bila ovakva:

Sloboda izražavanja - Pretnji, pritisaka i napada na medije i novinare bilo je i u ovom periodu. Autori obrađuju dva slučaja -  jedan, koji govori o tome kako neki naši političari reaguju na kritičke tekstove u medijima i drugi, o izražavanju nezadovoljstva pisanjem novinarke - napadom na novinarku, odnosno na  njenu imovinu. Oba primera su pokazatelj nedovoljnog poštovanja slobode medija i loših uslova u kojima mediji i novinari rade. Koliko tu slobodu uvažavaju sudovi, govore dva analizirana sudska postupka u medijskim sporovima - prvi postupak se odnosi na slučaj ozbiljnih pretnji novinarki, zbog kojih je ta novinarka već više od dve i po godine pod dvadesetčetvoročasovnim policijskim obezbeđenjem i onemogućena da nesmetano obavlja svoj posao, dok sudovi imaju dilemu jesu li pretnja ili obična uvreda; drugi se bavi slučajem koji je veoma čest u srpskoj sudskoj praksi - sudskom odlukom kojom je medij obavezan da plati naknadu štete zbog netačnih informacija u verno prenetom policijskom saopštenju, a što predstavlja pitanje po kome praksa srpskih sudova danas najviše odudara od onoga što predstavlja evropski standard slobode izražavanja. Treći slučaj se odnosi na podnošenje krivične prijave i moguće pokretanje postupka protiv novinara zbog navodnog širenja lažnih vesti. Stručna analiza ovih slučajeva ukazuje da je praksa srpskih sudova u medijskim slučajevima i dalje značajan faktor koji nepovoljno utiče na slobodu izražavanja.

Implementacija postojećih propisa - Primena Zakona o radiodifuziji - povodom jednog zahteva za ispunjenje predizbornog obećanja predsednika Srbije o ukidanju TV pretplate i izjava bivšeg sudije Vrhovnog suda na tu temu, autori stručno razmatraju pitanje finansiranja javnog servisa, njegovog mandata, nadzora nad njegovim radom i neophodnih uslova za njegovu uređivačku nezavisnost. Implementacija Zakona o kontroli državne pomoći je analizirana kroz moguće pokretanje postupka naknadne kontrole državne pomoći u medijskom sektoru, povodom zahteva Bete i FoNeta, privatnih novinskih agencija, Komisiji za kontrolu državne pomoći da preispita svaku državnu pomoć koju je državna novinska agencija „Tanjug" dobila u protekle dve godine.

Skupština Srbije u novom sazivu, konstituisana 31. maja, nije zasedala tokom juna, pa nijedan novi propis od značaja za medijski sektor nije u njoj raspravljan, ali se autori bave najavom  v.d. predsednika SNS-a, Аlеksаndra Vučića, dа ćе ukidаnjе rеstriktivnоg Zаkоnа о javnom infоrmisаnju biti јеdаn оd priоritеtа njеgоvе strаnkе u nоvој vlаdi.

Rad nadležnih organa - u ovom delu Izveštaja autori analiziraju: odluku Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da pokrene postupak protiv dve nacionalne televizije zbog emitovanja reklame koja, po mišljenju Agencije, izaziva asocijaciju koja se može smatrati nepristojnom; dosadašnje rezultate rada Komisije za žalbe Saveta za štampu; rezultate konkursa za sufinаnsirаnjе medijskih prоjеkаtа u 2012. gоdini koje je sprovelo Ministarstvo kulture, informacija i informacionog društva, posebno se baveći značajnim razlikama u rešenjima o raspodeli sredstava za 2 konkursa, za koja su prva rešenja bila doneta u maju i odmah povučena, a potom nova rešenja doneta u junu, bez ikakvog obrazloženja Ministarstva; rad Poverenika za  infоrmаciје оd јаvnоg znаčаја i zаštitu pоdаtаkа о ličnоsti koji je saopštio da je otpočeo sa sprovođenjem nаdzоra nаd primеnоm Zаkоnа о zаštiti pоdаtаkа о ličnоsti kоd оpеrаtоrа mоbilnе tеlеfоniје u Srbiјi, koji je od značaja za novinare i medije - predmet nadzora je pristup zаdržаnim pоdаcimа о kоmunikаciјi, tzv. logovima poziva, koji, između ostalog, obesmišljava zaštitu novinarskih izvora; visinu naknada koje emiteri plaćaju Sokoju za emitovanje muzičkih dela.

Proces digitalizacije - autori analiziraju novi Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji  i pišu o daljim predstojećim koracima u procesu digitalizacije.

Privatizacija medija - kako nema nikakvih informacija od nadležnih o tome da se bilo šta iz Akcionog plana, što se odnosi na proces privatizacije medija, izvršava, iako rokovi polako ističu, autori se bave rezultatima istraživanja portala „Južne vesti" o finansiranju niških medija iz javnih sredstava, koji pokazuju zbog čega je privatizacija važna, ali i da se mora odvijati istovremeno i koordinirano sa drugim procesima.

Zaključak sadrži mišljenje i ocenu autora Izveštaja o tome šta treba da bude prioritet nove vlade kada je reč o medijskom sektoru.

Trideset četvrti Monitoring Izveštaj je uradio stručni tim advokatske kancelarije "Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEM-om. Ovde ga možete preuzeti, u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

 

 Realizaciju projekta "Pravni monitoring medijske scene u Srbiji" je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

 

Sekcija SLOBODA IZRAŽAVANJA ovde
Sekcija MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH PROPISA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA ovde
Sekcija PROCES DIGITALIZACIJE ovde
Sekcija PROCES PRIVATIZACIJE ovde
Sekcija ZAKLJUČAK ovde
CEO IZVEŠTAJ možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs