Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Monitoring medijske scene

24. 09. 2010

ČETRNAESTI MONITORING IZVEŠTAJ

U Četrnaestom Monitoring Izveštaju, za Avgust 2010, možete pročitati šta je obeležilo medijsku scenu u tom periodu:

Oblast slobode izražavanja - autori posebno analiziraju 2 slučaja povrede slobode informisanja od strane nosilaca javnih funkcija nezadovoljnih izveštavanjem novinara, koji su svoje nezadovoljstvo izrazili - verbalnim i fizičkim napadom na novinare, u prvom slučaju, a u drugom, zabranom lokalnim javnim službama i preduzećima da ubuduće daju izjave novinarima bez prethodnog odobrenja; tri sudske presude donete u medijskim slučajevima, ukazuju da ima pozitivnih pomaka u odnosu na zaštitu slobode izražavanja u Srbiji, ali i da su te promene još uvek nedovoljno jasna poruka da će svako ugrožavanje ove slobode biti i brzo i adekvatno kažnjeno; kakvu će poruku dati presuda u postupku protiv uhapšenih lica osumnjičenih za brutalni napad na Teofila Pančića, ostaje da se vidi.

Implementacija postojećih zakona -  u ovom delu Izveštaja, autori ukazuju naročito: na pravne posledice neobjavljivanja odluke Ustavnog suda, donete još 22. jula 2010, o nesaglasnosti većeg dela odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorima; na činjenicu da, iako RRA ocenjuje da je u ovom periodu uspešno obavljala poslove u okviru svojih nadzornih ovlašćenja nad radom emitera, u praksi postoje okolnosti koje mogu umanjiti efekte tih aktivnosti RRA; na sve veću primenu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ali i na nedovoljno poštovanje tog prava i neispunjavanje svojih zakonskih obaveza od strane organa javne vlasti - posebno je analiziran jedan nesvakidašnji slučaj povrede ovog prava od strane organa javne vlasti, koji istovremeno predstavlja i ograničenje slobode izražavanja.

Monitoring usvajanja novih zakona - u avgustu nije bilo ni usvajanja, ni rada na novim zakonima. Samo je Medijska studija, ponuđena kao osnov za izradu Nacrta Medijske strategije, bila predmet analize i konsultacija unutar medijskih i novinarskih udruženja, kao i njihovih međusobnih razgovora.

Monitoring rada nadležnih organa - najaktivnija su bila regulatorna tela - RRA je izdala nove dozvole za emitovanje, povećavajući broj legalnih emitera, a RATEL je izdao veći broj rešenja težeći da uvede red u etru, kako zabranom rada nelegalnim emiterima, tako i kažnjavanjem legalnih emitera zbog nepoštovanja propisa; zahvaljujući neimenovanju Komisije za autorsko i srodna prava, kolektivne organizacije nastavljaju da naplaćuju naknade od emitera po starim tarifama koje su samovoljno odredile, a kreću i u postupak utvrđivanja tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu, čija će naplata uticati na rast operativnih troškova elektronskih medija; ministar kulture je ponovo uzburkao medijsku javnost svojim izjavama, ovoga puta o tome kako se pravi dobra informativna klima u Srbiji, koje posredno objašnjavaju zašto u medijskom sektoru Srbije i dalje nema pozitivnih promena.

Digitalizacija i privatizacija - u procesu priprema digitalne tranzicije, kasni se sa svim planiranim aktivnostima, što dovodi u pitanje održivost predviđenog datuma za analogni switch off; za privatizaciju medija više ne pokazuju interes ni investitori, a ne samo vlast koja uporno ne učestvuje u rešavanju ovog pitanja, što značajno otežava položaj onih medija koje ni lokalne vlasti više ne žele da zadrže u svom vlasništvu.

Zaključak ovog Izveštaja ukazuje na to šta je bilo dobro, šta je bilo naizgled dobro i šta nije bilo dobro u medijskom sektoru Srbije u avgustu 2010.

I ovaj, Četrnaesti Monitoring Izveštaj, uradio je stručni tim advokatske kancelarije "Živković&Samardžić", u saradnji sa ANEMom. Ovde ga možete preuzeti u celosti ili u delovima, klikom na izabranu sekciju dole.

Sekcija SLOBODA IZRAŽAVANJA ovde
Sekcija MONITORING IMPLEMENTACIJE POSTOJEĆIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING PROCESA USVAJANJA NOVIH ZAKONA ovde
Sekcija MONITORING RADA REGULATORNIH TELA, DRŽAVNIH ORGANA I KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA ovde
Sekcija PROCES DIGITALIZACIJE I PROCES PRIVATIZACIJE ovde
Sekcija ZAKLJUČAK ovde
CEO IZVEŠTAJ možete preuzeti ovde

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs