Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

01. 07. 2002

Povučen Zakon o radio-difuziji - Vlada Srbije protiv demokratizacije elektronskih medija

Beograd, 1. jula 2002 - Vlada Srbije danas je obavestila Narodnu skupštinu da zbog velikog broja prispelih amandmana povlači iz procedure Predlog Zakona o radio-difuziji. U dopisu Vlade navodi se da će, kada Vlada razmotri prispele predloge, revidirani tekst Predloga biti upućen Narodnoj skupštini na hitno usvajanje.

ANEM smatra da današnja odluka Vlade predstavlja jedan od najozbiljnijih udaraca demokratizaciji medijske sfere otkako je ova vlada stupila na dužnost. Predlog Zakona o radio-difuziji, koji je izradila grupa nezavisnih eksperata i potom dopunila i popravila sama ta vlada, bio je prvi zakonski tekst koji je istinski i suštinski predstavljao raskid s autoritarnom prošlošcu i omogućavao uspostavljanje evropskih standarda u oblasti elektronskih medija koja je od izuzetnog društvenog značaja.

Kada se uzme u obzir činjenica da je Predlog formalno povučen uz obrazloženje da je prevelik broj prispelih amandmana - pri čemu su javnosti dati pogrešni podaci da amandmana ima "preko pet stotina" pa čak i "hiljadu", a ukupan broj amandmana je bio sto sedamdeset (broj podnosilaca amandmana znatno je manji, jer su pojedini podnosioci predlagali i po deset i više amandmana) - jasno je da je Vlada zapravo povukla Predlog zbog svoje nespremnosti da istinski demokratizuje oblast elektronskih medija u skladu s važećim standardima u Evropi.

Posebno zabrinjava činjenica da amandmani članice vladajuće koalicije DOS-a Nove demokratije, koja se naročito istakla u borbi protiv demokratskih načela sadržanih u Predlogu (principa nezavisnosti regulatornog tela i pretvaranja državnog radija i televizije u javni radio-difuzni servis), teže tome da se zadrži neposredna državna kontrola nad elektronskim medijima tako što će postupkom imenovanja članova Saveta Agencije za radio-difuziju rukovoditi država, što u suštini pokazuje tendenciju da se zadrži oruđe uticaja na elektronske medije koje je izgradio Miloševićev režim, uz neznatno i providno preuređenje "fasade" tih oruđa.

Kada se uzme u obzir i to da se shvatanja izneta u amandmanima Nove demokratije i u onima koje je predložila Srpska radikalna stranka nesvakidašnje podudaraju, postoji opravdana bojazan da će ova vlada, kao 1998. godine Vlada Mirka Marjanovića u kojoj je ministar informisanja bio član SRS-a, tekst koji su sačinili nezavisni eksperti i koji je primeren Evropi pretvoriti u Evropi neprimeren tekst kojim će nastojati da zadrži sav uticaj na elektronske medije koji je imala prethodna vlast, uz pokušaj da to predstavi kao svoj najviši demokratski domašaj.

Podsećanja radi, 1998. godine pomenuta vlada je sakaćenjem Modela Zakona o javnom informisanju, koji je izrađen u beogradskom Centru za ljudska prava, sačinila ozloglašeni Zakon o javnom informisanju iz 1998, iz uz to besramno tvrdila da je upravo taj zakon usaglašen sa standardima Evrope. ANEM izražava nadu da sadašnja Vlada Srbije neće napraviti istu grešku, ali naglašava da je moguće da će posle "dorade" u Vladi Srbije novi Predlog Zakona o radio-difuziji biti sušta suprotnost onome što označava Predlog koji je danas povučen.

Demokratizacija oblasti elektronskih medija i uvođenje evropskih standarda na način primeren našoj zemlji izuzetno su značajni za sveukupan razvoj demokratskih procesa u Srbiji. Povlačenje Predloga Zakona o radio-difuziji će, u najmanju ruku, produžiti provizorno stanje koje u ovoj oblasti postoji od 5. oktobra 2000. godine, a usvajanje teksta koji bi državi ponovo omogućio neposredan uticaj na elektronske medije bio bi dalekosežan i trajan udarac za demokratizaciju Srbije.

Ovakav postupak Vlade Srbije teško je razumljiv jer ne doprinosi afirmaciji pozitivnog imidža naše zemlje u Evropi, posebno zato što dolazi u trenutku kada se naša zemlja nalazi pred prijemom u Savet Evrope i kada predstavnik OEBS-a treba da podnese izveštaj o razvoju demokratskih procesa u Jugoslaviji. Naposletku, potez koji očigledno ne doprinosi demokratizaciji povučen je kada je Vlada obezbedila većinu u Skupštini, i to uz obrazloženje da su kočničari demokratizacije isključeni iz rada Skupštine da bi se demokratizacija ubrzala.

Odlaganje donošenja zakona odložiće i izuzetno važnu i neophodnu reformu RTS-a, upravo u trenutku kada je izvršena detaljna analiza postojećeg stanja i kada je potrebno utvrditi osnove te reforme koja bi trebalo da omogući da političke snage ne utiču na uređivačku politiku.

Zbog svega ovog, ANEM zahteva od Vlade Srbije da u najkraćem mogućem roku ponovo dostavi Skupštini Srbije na hitno usvajanje Predlog Zakona o radio-difuziji, a posebno da sam tekst Predloga u bitnom ne odstupa od Predloga koji je danas povučen. U suprotnom, ANEM će svoj odnos prema politici Vlade u vezi s ovim pitanjem morati da gradi imajući u vidu da je ova vlada nespremna da se odrekne neposrednog uticaja na elektronske medije.

Predsednik ANEM-a,
Veran Matić

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs