Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

20. 06. 2016

Koalicija: Aranđelovac da uskladi medijski konkurs za Zakonom i Pravilnikom

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 20. jun 2016. - Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) traže od opštinskih vlasti u Aranđelovcu da konkurs za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja usklade sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Opština Aranđelovac raspisala je 31. maja ponovljeni Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aranđelovac u 2016. godini, nakon što je prethodni, raspisan u februaru, poništila.

Koalicija je ukazala nadležnima na nepravilnosti u konkursu, ali je opština  sa propisima uskladila samo deo, odnosno, u konkurs je uvrstila najviši i najniži iznos sredstava koji se mogu dodeliti po jednom projektu, kako predviđa Pravilnik.

Međutim, i pored reagovanja Koalicije, nadležni u ovoj Opštini nisu uvažili primedbu da iz konkursa izuzmu druge sporne odredbe.

Naime, konkursom je kao dodatni kriterijum navedeno iskustvo i kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja što može eliminisati medije koji nemaju dužu tradiciju, a koji po Zakonu i Pravilniku imaju pravo učešća na konkursu.

Takođe, u neophodnu dokumentaciju, Opština Aranđelovac je uvrstila i „ugovore o radu i MA obrasce zaposlenih (kao dokaz kadrovskog kapaciteta)" i „izvod iz popisne liste ili analitičke kartice sa stanjem na dan 31.12.2015.g. sa obavezno markiranom  opremom, a u slučaju da je oprema kupljena posle 31.12.2015. g. i ne nalazi se u izvodu iz popisne liste sa stanjem na da 31.12.2015. potrebno je dostaviti ugovor o kupovini ili račun o kupovini (kao dokaze tehničke opremljenosti)".

Koalicija ističe da su ispunjavanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta kada su u pitanju  elektronski mediji u nadležnosti REM-a koji daje dozvole za emitovanje programa, a da  je, zbog posebno teškog položaja štampanih medija, uslovljavanje projektnog sufinansiranja ovih medija ugovorima o radu i ostalom pratećom dokumentacijom, neprihvatljivo.

Kako ni nakon pisanog i usmenog obaveštenja o nepravilnostima Opština  Aranđelovac nije uskladila konkurs sa Zakonom, Koalicija je odlučila da ne učestvuje u radu komisije za izbor projekata koji će se sufinansirati iz budžeta ove opštine.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja:

Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
PU "Lokal pres" (LP)

 

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs