Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

07. 04. 2016

Udruženja: Grad Novi Sad krši zakone i obmanjuje javnost

Beograd/Novi Sad/Kragujevac, 7. aprila 2016. - Novinarska i medijska udruženja iznenađena su politikantskim odgovorom Grada Novog Sada na naše saopštenje u kojem smo argumentovano pokazali da ova lokalna samouprava krši medijske zakone, potpuno netransparentno dodeljuje novac za medijske projekte i praktično izvrgava ruglu reformu medijskog sektora, koja bi trebalo da se zasniva na stručnosti, nezavisnosti i otvorenosti celokupnog procesa sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja.

Uprava Grada Novog Sada nije ponudila odgovor niti na jedno pitanje koje smo postavili, niti na jedan naš argument, ali nas je zato optužila da vršimo pritisak na rad komisije, što je netačno i besmisleno. Niko od nas, naime, ne zna ni kada se ova komisija sastaje, ni šta odlučuje, ni ko je podneo predloge projekata, ni šta su teme projekata... Besmislena je ova optužba i zbog činjenice da niko od udruženja, potpisnica saopštenja, nije podneo predlog projekta Gradu Novom Sadu, a pitamo se da li su to učinili predstavnici organizacija čiji su kandidati izabrani u komisiju! Jedini pritisak koji vršimo jeste da se proces sprovede po zakonu, da bude transparentan, da se štiti javni interes u sferi informisanja, zbog čega je veoma važna stručnost i nezavisnost komisije koja procenjuje predloge projekata.

Umesto da se političkim trikovima skreće pažnja javnosti sa glavnog problema, a to je protivzakonito delovanje i trošenje novca poreskih obveznika na netransparentan način, bilo bi dobro da Grad Novi Sad odgovori na nekoliko pitanja.

Prvo, zašto su za članove stručne komisije izabrani i predstavnici pojedinih udruženja čije je delovanje uglavnom nepoznato javnosti, a o njihovom „aktivizmu" svedoči i podatak da nemaju ni veb-prezentaciju, a da pritom nije odabrao predloge pet reprezentativnih udruženja okupljenih u Koaliciju novinarskih i medijskih udruženja? Zašto o izboru članova komisije nije obaveštena javnost već smo tu informaciju dobili tek pozivanjem na Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja? Da li je tačno da se sastanci komisije održavaju u tajnosti? Da li će Grad Novi Sad omogućiti prisustvo organizacijama civilnog društva da monitoruju ovaj proces, kako smo zahtevali u svom prethodnom saopštenju? Da li ćemo saznati koji su projekti podržani prošle godine, koji je njihov sadržaj i da li su realizovani? Da li ćemo to znati ove godine? Kako je izbegnut sukob interesa u radu komisije, s obzirom na to da su pojedine organizacije dobijale novac po više osnova, a bili su zastupljeni u „stručnoj komisiji"? Da li je tačno da je komisija prošle godine dodelila sredstva produkciji koja je u vlasništvu jednog od članova? Pitanje koje se postavlja je i da li su svi predlagači članova komisije imali zakonsko pravo da to i budu.

Dok ne dobijemo odgovore na ova pitanja, smatraćemo Gradsku upravu Novog Sada nedovoljno ozbiljnom da nastavljamo ovu raspravu u javnosti.

I ovu priliku koristimo da upozorimo javnost da kršenjem zakona veliki gradovi u Srbiji urušavaju i obesmišljavaju medijske reforme, zbog čega je neophodno da reaguju nadležna ministarstva, pre svega Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo države uprave i lokalne samouprave, koja bi morala da pronađu mehanizme za sankcionisanje drastičnih kršenja medijskih zakona.

UDRUŽENJA: 

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Local Press (LP)

 

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs