Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Saopštenja

08. 11. 2012

MEDIJSKA KOALICIJA ZAHTEVA HITNU PRIMENU PRAVILA O PROJEKTNOM FINANSIRANJU MEDIJA I KONTROLI DRŽAVNE POMOĆI

Beograd, 08.11.2012. - Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Poslovno udruženje Lokal pres, koji čine Medijsku koaliciju, zahtevaju od nadležnih što hitniju implementaciju Medijske strategije u delu koji se odnosi na projektno finansiranje medija i kontrolu državne pomoći.

Medijska koalicija ukazuje na još jedan poražavajući primer koji pokazuje na koji način država i lokalne samouprave, netransparentno, arbitrarno, rukovodeći se, ne javnim, već svojim partikularnim, dnevnopolitičkim interesom, novcem poreskih obveznika utiču na medijsko tržište u toj meri da praktično odlučuju o sudbini medija. Naime, u Nišu je, pre manje od nedelju dana, posle 18 godina postojanja, najgledanija regionalna medijska kuća "RTV 5" morala da ugasi svoje predajnike i prekine sa emitovanjem programa zbog finansijskih problema, koji su na kraju doveli i do oduzimanja dozvole zbog dugova za naknade radiodifuznoj agenciji. Tog istog dana, Gradsko veće Niša dalo je 2,5 miliona dinara izdavaču dnevnog lista "Narodne novine" za sufinansiranje projekta "U susret Konstantinu", koji bi ove dnevne novine trebalo da realizuju u narednom periodu.

Pri tom, "Narodne novine" sa Gradom već imaju potpisan ugovor o "izradi dnevnog informatora o radu gradske uprave u Nišu", koji je prethodni gradonačelnik, Miloš Simonović, potpisao početkom marta ove godine na 13 miliona dinara za godinu dana. Slični ugovori sa istim novinskim izdavačem zaključivani su i 2009, 2010 i 2011. godine, a do odobravanja dodatnih sredstava došlo je po posebnom postupku, samo nedelju dana pre isteka roka za podnošenje projekata po Konkursu Uprave za obrazovanje, kulturu i sport, koji je otvoren za konkurisanje medija.

Medijska koalicija postavlja pitanje - zašto Gradsko veće nije uputilo "Narodne novine" na već raspisani, redovni konkurs Uprave za obrazovanje, kulturu i sport, na kome bi projekat "Narodnih novina" mogao da bude evaluiran uporedo sa projektima drugih medija, i mogao da dobije sredstva u konkurentnom postupku, ako to svojim kvalitetom zaslužuje? Medijska koalicija podseća da je, upravo radi izbegavanja prakse netransparentnog finansiranja medija javnim sredstvima, Medijskom strategijom predviđeno da će Republika Srbija obezbediti, u svemu u skladu sa propisima koji regulišu kontrolu državne pomoći, sufinansiranje javnog interesa u medijskom sektoru, po jedinstvenoj metodologiji, pod jednakim i nediskriminatornim uslovima, na javnim konkursima, na kojima će odluke o dodeljivanju sredstava donositi nezavisne komisije.

Medijska koalicija ukazuje da svako dalje odlaganje sa implementacijom Medijske strategije omogućava dalje zloupotrebe javnih sredstava zarad neprihvatljivih uticaja na medijsko tržište i gašenja kritičkih glasova na javnoj sceni.

Medijska koalicija od Vlade Republike Srbije zahteva da umesto bavljenja redefinicijom Medijske strategije, bez odlaganja krene u njenu implementaciju, makar u onim delovima koji su nesporni i koji predstavljaju obavezu Srbije, ne samo po Strategiji, već i, što je u slučaju kontrole državne pomoći nesporno, po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i Prelaznom trgovinskom sporazumu sa Evropskom unijom.

Medijska koalicija izražava svoju solidarnost i pruža punu podršku svim medijima u Nišu, ali i širom Srbije, koji se zbog odsustva pomoći države, odnosno arbitrarnog i netransparentnog trošenja javnog novca zarad pomoći samo odabranim medijima i mimo javnih i merljivih kriterijuma i procedura, suočavaju sa ozbiljnim finansijskim problemima i nelojalnom tržišnom utakmicom.

ANEM, NUNS, UNS, NDNV i Lokal pres

  • Nema komentara.

Najnovije

Ostali članci
Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs