Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Ogledalo vlasti

27. 10. 2010

TV SERIJAL „OGLEDALO VLASTI“

Korupcija je jedan od ključnih problema u demokratizaciji društva i uspostavljanju vladavine prava. Želeći da doprinese boljem razumevanju njene prevencije, edukaciji građana o ovom problemu i praćenju efekata represivnih mera u suzbijanju korupcije u Srbiji, ANEM, u saradnji sa produkcijskom kućom A-media, pokreće novi TV serijal "Ogledalo vlasti"!

Osnovni cilj ovog TV serijala je da kroz medijsku kampanju poveća informisanost građana o problemu korupcije i njenim konkretnim oblicima, kao i da ih podstakne da se uključe u borbu protiv korupcije i pojačaju kontrolu rada nosilaca javnih funkcija. Građani će biti informisani i o njihovom pravu da znaju i kontrolišu kako se donose odluke, kako se one sprovode, kako se troši javni novac i koji im instrumenti za to stoje na raspolaganju. Takođe, namera je i da se pruži podrška nezavisnim kontrolnim institucijama, da se utiče na transparentniji rad i ponašanje funkcionera, institucija i političkih partija, a da lokalni mediji budu podstaknuti da se i sami kontinuirano bave ovim problemom na isti način. 

Konceptom serijala je predviđeno da se konkretna priča, u formi pristupačnoj i zanimljivoj najširoj publici, prikaže kao ogledalo funkcionisanja institucija države i lokalne samouprave, u kojem se mogu prepoznati i oblici koruptivnog ponašanja i mogući izvori korupcije. Emisije sadrže takve priče iz lokalnih sredina, koje najbolje mogu da privuku pažnju  građana na problem korupcije u različitim oblicima ispoljavanja, jer posledice najdirektnije osećaju u svakodnevnom životu. One takođe pružaju mogućnost da građani uporede ponašanje lokalnih funkcionera u svojoj sredini sa onima iz drugih sredina. Ujedno se može pratiti kakve efekte na lokalnom nivou vlasti daje rad nezavisnih antikorupcijskih institucija u Srbiji. Priče će biti povod za razgovore sa ekspertima i predstavnicima nezavisnih kontrolnih tela, građanima i odgovornim predstavnicima države i lokalne samouprave, kao i predstavnicima političkih partija.  

TV serijal „Ogledalo vlasti" će se fokusirati na četiri tematske oblasti:

  1. Poštovanje zakonitosti u radu lokalnih institucija i funkcionera
  2. Javnost rada lokalnih institucija i funkcionera
  3. Transparentno, racionalno i svrsishodno trošenje budžetskog novca
  4. Poštovanje principa etike u obavljanju javne funkcije

Emisije će biti snimane u Beogradu i u lokalnim sredinama (veći deo), a u njihovoj realizaciji će učestvovati dva novinara iz Beograda i osam iz lokalnih medija.

Serijal se sastoji od 20 desetominutnih TV emisija, koje će se tokom pet meseci emitovati jednom nedeljno na ANEMovim lokalnim i regionalnim stanicama širom Srbije, u periodu od decembra 2010. do aprila 2011. godine. Odabrane epizode će nakon premijernog emitovanja biti dostupne na ANEMovom web sajtu.

Ovaj TV serijal se realizuje uz finansijsku pomoć organizacije National Endowment for Democracy (NED) i Fonda za otvoreno društvo, Srbija (FOD).

 

 

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs