Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Projekat "Premošćavanje razlika"

20. 12. 2011

Produkcija radijskih i TV programa za potrebe ANEMovog projekta „Premošćavanje razlika“

U okviru projekta „Premošćavanje razlika", otpočela je aktivnost produkcije 20 emisija o kulturnim različitostima etničkih manjina. Predviđena su dva serijala, radijski i TV, od po 10 desetominutnih emisija, koji će se emitovati na ANEMovim stanicama širom Srbije. Za produkciju TV emisija je angažovana produkcijska kuća „A - media", koja će istovremeno raditi i postprodukciju radijskih emisija, za čiju proizvodnju su zaduženi odabrani novinari ANEMovih radio stanica, uz mentorstvo i superviziju angažovanog produkcijskog tima. Planirano je da emisije, kroz nov pristup temi etničkih kulturnih različitosti, budu rađene tako da predstavljaju iskorak iz stereotipnog načina obrade ovakvih tema i da svojim sadržajem doprinesu edukaciji gledalaca/slušalaca, njihovom većem razumevanju tih različitosti i smanjenju etničke distance. Emisije će se baviti pojedincem koji pripada određenoj etničkoj grupi, a preko pojedinca, kulturnim različitostima između etničkih grupa. Programi će sadržati priče o tim pojedincima i njihovom svakodnevnom životu, o tome šta čini njihov kulturni identitet, kako i u kolikoj meri on utiče na njihov život i razvoj, pokazujući da kulturne različitosti nisu nepremostiva prepreka i da su poštovanje tih razlika, tolerancija, dijalog i saradnja, u uslovima međusobnog poverenja i razumevanja, među najboljim garantima mira i sigurnosti u društvu. Programi treba da pokažu da stereotipi koji stvaraju distancu, predstavljaju za obe strane, i etničke manjine i većinu, kočnicu u njihovom razvoju. Emitovanje radio serijala je planirano za april 2012, a TV serijala za maj 2012. godine, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena putem press konferencije pre otpočinjanja emitovanja.

Pre početka rada na produkciji emisija, ANEM je, u saradnji sa svojim partnerom, Fakultetom političkih nauka, krajem novembra 2011, organizovao prezentaciju rezultata istraživanja koje je partner sproveo za potrebe ovog projekta, kao i odgovarajućih preporuka, odabranom produkcijskom timu, a 17.12.2011. je u Beogradu održana i radionica za njihove potrebe. Na radionici je, pored prezentacije rezultata istraživanja i preporuka novinarima koji će učestvovati u produkciji, dogovoren koncept emisija, pristup u obradi tema, preliminarno su utvrđene teme, lokacije, manjine kojima će se baviti  emisije, kao i način rada na izradi TV i radio emisija. Za to su poslužili rezultati istraživanja koji su, između ostalog,  pokazali: da  je medijsko izveštavanje o kulturnim različitostima etničkih manjina u Srbiji retko i da se uglavnom radi o stereotipnom izveštavanju koji nedovoljno doprinosi integraciji etničkih grupa koje žive na nekom prostoru; da su medijski prilozi o etničkim manjinama uglavnom vezani za određene događaje i povode, često i konflikte; da se obično izveštava sa stanovišta elite; da publika retko može da sazna o svakodnevici, realnom životu pripadnika manjinskih etničkih grupa; da su dominante predstave o drugima zasnovane u velikoj meri na stereotipima koji se uzajamno osnažuju kroz lanac u kome mediji svojim načinom izveštavanja plasiraju određene kulturne obrasce javnosti; da je za potrebe razvoja tolerancije i pluralizma u društvu neophodno promeniti postojeće novinarske prakse i način izveštavanja o ovim temama u medijima i da i novinari i publika smatraju da je to potrebno i moguće prevazići drugačijim pristupom u obradi ovih tema. Upravo to će biti osnovni zadatak odabranog produkcijskog tima, koji će narednih meseci raditi na produkciji radio i TV serijala. Za šest televizijskih novinara - lokalnih dopisnika i devet lokalnih novinara ANEMovih radio stanica, koji će učestvovati u proizvodnji radio i TV emisija za potrebe ovog projekta, ovo će biti prilika da se kroz praktičan rad edukuju za buduće samostalno bavljenje ovim temama.

Ovaj projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat "Podrška civilnom društvu" kojim rukovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, a realizuje GOPA Consultants.

 

 

Sadržaj ovog prikaza je isključivo odgovornost ANEMa i on ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs