Home  /  Aktivnosti ANEMa  /  Produkcija  /  Ilustrovani rečnik korupcije

28. 12. 2012

ILUSTROVANI REČNIK KORUPCIJE

Recnik korupcije
Mediji imaju ključnu ulogu u demokratizaciji društva i kao važan činilac u formiranju javnog mnenja, u velikoj meri utiču na jačanje svesti javnosti o značaju i načinima rešavanja velikih društvenih problema, među kojima je jedan od najvećih - korupcija. Nastojeći da doprinese efikasnijoj prevenciji i borbi protiv korupcije aktivnim uključivanjem građana i medija u ceo proces, ANEM je u decembru 2012. otpočeo rad na realizaciji svog projekta "Ilustrovani rečnik korupcije", u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije, kao najvažnijim partnerom na projektu.

Kroz ovaj projekat, ANEM teži da ostvari više ciljeva - da doprinese podizanju nivoa svesti i znanja građana o korupciji, njenim oblicima i mehanizmima prevencije i borbe protiv ove pojave; da podigne kapacitete medija, pre svega lokalnih i regionalnih radio i TV stanica u članstvu ANEM-a, za adekvatno bavljenje i izveštavanje o temi korupcije; da ojača ulogu medija u prevenciji i borbi protiv korupcije i podstakne ih da se samostalno i kontinuirano bave ovim problemom; da doprinese jačanju saradnje između civilnog društva, medija i relevantnih tela, u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije; da utiče na jačanje odgovornosti i transparentnosti rada javne administracije, javnih službi i nosilaca javnih funkcija.

Kako bi ostvario postavljene ciljeve, tokom 18 meseci trajanja projekta realizovaće se veliki broj aktivnosti. Za potrebe projekta, eksperti Agencije za borbu protiv korupcije će odabrati i definisati ključne termine iz oblasti korupcije, koji će biti osnova za izradu multimedijalnog „Rečnika korupcije", odnosno radio i TV serijala i elektronskog tekstualnog Rečnika, koji će biti dostupan putem različitih medijskih platformi kako bi služio građanima, ali i samim medijima, za informisanje o temi korupcije, njenim pojavnim oblicima i načinima na koji sami mogu da se angažuju na njihovom rešavanju. ANEM-ov serijal činiće 21 radio i 21 TV program, u kojima će 20 odabranih ključnih pojmova iz oblasti korupcije biti ilustrovano lokalnim pričama/slučajevima, uz stručno objašnjenje razumljivo široj javnosti i predstavljanje anti-korupcijskih mehanizama prevencije i borbe koji stoje građanima na raspolaganju. Programi, koji će biti završeni početkom 2014, emitovaće se tokom marta i aprila 2014.g. na ANEM-ovim regionalnim i lokalnim radio i TV stanicama širom Srbije u formi intenzivne dvomesečne medijske kampanje namenjene edukaciji građana i medija ali i njihovom ohrabrivanju da preuzmu svoju ulogu u borbi protiv ove negativne društvene pojave. U produkcijskom radu učestvovaće i odabrani novinari ANEM-ovih radio i TV stanica, koji će, uz vođstvo i mentorstvo iskusnog produkcijskog tima, proći kroz radioničarsku obuku ali i praktičan edukativan proces tokom rada na emisijama, koji će im pomoći u njihovom budućem samostalnom izveštavanju o temi korupcije. Pored toga, u cilju edukacije novinara za bavljenje ovom osetljivom temom, organizovaće se dva seminara - na prvom seminaru, koji će voditi edukatori Agencije za borbu protiv korupcije, novinari će steći znanja o različitim aspektima fenomena korupcije, dok će na drugom od uvaženih novinara i advokata iz ANEM-ove pravne kancelarije učiti kako da teme iz ove oblasti obrade na kvalitetan i profesionalan način. Vodič za izveštavanje o temi korupcije koji će biti dostupan novinarima ANEM-ovih stanica predstavljaće još jedan vid podrške edukaciji novinara u oblasti izveštavanja o korupciji. ANEM će tokom projekta organizovati javne i promotivne događaje (okrugli sto i press konferenciju) i realizovati druge različite aktivnosti u cilju promocije projekta.

Sve informacije o aktuelnostima i aktivnostima projekta "Ilustrovani rečnik korupcije" moći ćete da pratite na ANEM-ovom web sajtu, gde ćete moći da pogledate i odabrane epizode radio i TV programa, a o svemu ćemo vas takođe obaveštavati i putem ANEM-ovog Newslettera.

 

 

Projekat ANEM-a „Ilustrovani rečnik korupcije" finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu".

 

 

Sadržaj ovog teksta je isključivo odgovornost ANEM-a i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije. 

  • Nema komentara.

Pravni monitoring
Medijska pismenost
Korupcija u fokusu
izvestaj
Bolja Srbija
Lokalne samouprave
demolizam
ANEM kampanje

Anketa

Novi medijski zakoni

Koliko će novi medijski zakoni podstaći razvoj medijskog sektora?

Značajno

Donekle

Malo

Nimalo

Rezultati

Intranet login

Najnovije informacije o aktivnostima ANEMa

Prijavite se!

Unicef
Unicef
Bolja Srbija
Novinari

Rekonstrukcija i redizajn web sajta realizovani su zahvaljujući građanima SAD u okviru programa podrške medijima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira IREX.
Sadržaj web sajta je isključiva odgovornost ANEMa i ne predstavlja zvaničan stav USAID-a i IREX-a.

 

Takovska 9/16, 11 000 Beograd; Tel/fax: 011/32 25 852, 011/ 30 38 383, 011/ 30 38 384; E-mail: anem@anem.org.rs